Licznik gości
235219

Menu

Mistrz - uczeń

Inne

Forum Twórczości Nauczycieli w MCDN ODN w Tarnowie

W 2008 r. w ramach projektu "Pasja tworzenia - nauczyciel twórca":

 1. Zorganizowane zostały warsztaty w 3 grupach tematycznych:
  • Sztuka użytkowa - kompozycje przestrzenne i kompozycje florystyczne
  • Cyfrowa obróbka zdjęć
  • Stosowanie techniki in pasto i laserunku w kompozycjach malarskich (efektem tych warsztatów jest obraz w rozmiarach 2m x 3m).
 2. Odbyło się II Forum Twórczości Nauczycieli.
 3. Poszerzone zostało grono osób prezentujących swoją twórczość na stronie internetowej projektu (www.od.tarman.pl/~odnprojekt/).
 4. Utworzony został nowy dział (Mistrz-uczeń) na stronie internetowej projektu.
 5. Zakończony został eksperymentalny projekt artystyczny "Warkocz sztuk. Łańcuch inspiracji" zainicjowany na I Forum Twórczości Nauczycieli w listopadzie 2007 r. (Jego efektem jest kompozycja o długości ok. 8 m).
 6. Powstał wstępny projekt cyklu warsztatów twórczości prowadzonych przez nauczycieli dla wychowanków Domu Dziecka w Tarnowie.


Warsztaty "Sztuka użytkowa - kompozycje przestrzenne i kompozycje florystyczne" Odbyły się w dniach 28.10.08 oraz 4.11.08 i prowadzone były przez Panie Małgorzatę Kądzielę i Stanisławę Kumorek. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość wykazania swojej kreatywności w ozdabianiu ceramiki użytkowej, tworzeniu kompozycji florystycznych z suchych elementów roślinnych, wykonywaniu elementów ozdobnych z drutu oraz robieniu mandali terapeutycznej - "łapacza snów".Warsztaty "Obróbka cyfrowa zdjęć"
Zostały zorganizowane w związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką w ubiegłym roku. Warsztaty prowadził Pan Rafał Czyszczoń przybliżając zainteresowanym podstawowe formaty plików graficznych. Uczestnicy zapoznawali się z pakietem graficznym Corel, aplikacja graficzną GIMP, programem Picasa.

Warsztaty "Stosowanie techniki in pasto i laserunku w kompozycjach malarskich" Na tych warsztatach nauczyciele mieli możliwość wzięcia udziału w tworzeniu zbiorowej, dużej kompozycji malarskiej. Pierwszy etap powstawania kompozycji oparty był na technice in pasto a drugi wykorzystywał technikę laserunku. Powstały obraz o rozmiarach 2m x 3m będzie dekoracją Ośrodka. Nauczyciele dostrzegli możliwość wykorzystania zaprezentowanej metody tworzenia do przygotowania razem z uczniami efektownej dekoracji do własnych szkół. Ocenili metodę jako bardzo przydatną w pracy z wychowankami np. w czasie happeningów i świąt szkolnych.Forum Twórczości Nauczycieli
13 listopada br. odbyło się II Forum Twórczości Nauczycieli zamykające realizację projektu "Pasja tworzenia - nauczyciel twórca" w 2008 roku. Spotkanie rozpoczęło się wykładem Pani dr Anny Steligi - Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego - na temat "Zagadnienie cenzury w sztuce współczesnej". Następnie zaprezentowany został "Wielki obraz" (jako efekt wcześniejszych warsztatów plastycznych) i metoda jego wykonania. Na forum podsumowana została również realizacja trwającego rok eksperymentalnego projektu "Warkocz sztuk. Łańcuch inspiracji". Koordynator projektu - Elżbieta Czas - wręczyła wszystkim uczestnikom tego projektu nagrody za zaangażowanie, kreatywność oraz bezinteresowność. Nagrodami tymi były filiżanki malowane przez uczestników warsztatów "Sztuka użytkowa", anioły pięknie wykonane z masy solnej przez Panią Iwonę Bielaszkę - Podsadę oraz zestawy profesjonalnych farb akrylowych ufundowanych przez krakowską firmę Krusz-Pol Pawła Kruszelnickiego. Sponsorowi bardzo dziękujemy za wsparcie naszych działań. Koordynator projektu zaprezentowała uczestnikom ideę warsztatów twórczości dla wychowanków Domu Dziecka. Do pomysłu przyłączyła się grupa nauczycieli: Anna Wrona, Barbara Bubel, Elżbieta Dymon, Ewa Wąż, Iwona Bielaszka -Podsada, Ryszard Ostrowski, Małgorzata Latawska-Honkisz, Barbara Smorczewska, Elżbieta Gąsior, Barbara Wójtowicz, Marek Surmacz. Każdy z zgłoszonych nauczycieli przeprowadzi w Domu Dziecka dwugodzinne zajęcia z dziedziny, która jest jego pasją. Wśród wstępnych propozycji pojawiło się: malarstwo, kolaż, wydrapywanka, origami, zajęcia z grafiki komputerowej, tworzenie dekoracji, różne techniki plastyczne. Zapraszamy chętnych nauczycieli do przyłączenia się do naszego projektu warsztatów twórczości.


"Warkocz sztuk. Łańcuch inspiracji" Efektem projektu "Warkocz sztuk. Łańcuch inspiracji" jest 15 kompozycji tworzących "łańcuch" o długości ok. 9m. Kompozycje zostały wykonane na płytach określonego formatu wg następującej zasady: "Pierwsza osoba wykonała obraz zainspirowany wierszem. Ta praca stała się inspiracją dla kolejnego uczestnika. Kolejna osoba z łańcucha otrzymywała tylko pracę poprzednika nie znając początkowych wytworów". Każda kompozycja mogła obejmować różne dziedziny twórczości".
Łańcuch rozpoczęła Pani Barbara Wójcik malując obraz do własnego wiersza "Bal róż". Kompozycje wykonały kolejno następujące osoby: Barbara Bubel, Anna Wrona, Magdalena Latawska - Honkisz, Anna Wójtowicz, Tomasz Dudek, Anna Mądel, Elżbieta Czas, Marzena Ryś, Barbara Smroczewska, Michał Poręba, Ryszard Ostrowski, Marek Surmacz, Ewa Wąż, Iwona Bielaszka-Podsada.

Dziękujemy bardzo nauczycielom biorącym udział w projekcie za zaangażowanie, oraz poświęcenie własnego czasu i energii.

herb malopolska

logo malopolska

MCDN

MCDN

Copyright 2007 Andrzej Roszak