Licznik gości
235214

Menu

Mistrz - uczeń

Inne

Forum Twórczości Nauczycieli w MCDN ODN w Tarnowie

W dniach 6-7 listopada 2007 r. w naszym Ośrodku odbyło się dwudniowe Forum Twórczości Nauczycieli finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W programie forum znalazły się: spotkanie z Elżbietą Hołoweńko - autorką unikalnych kompozycji plastycznych ilustrujących wiersze Wisławy Szymborskiej w książce "Zielniki", wystąpienie Józefa Sadowskiego - organizatora Międzynarodowego Biennnale Twórczości Artystycznej Nauczycieli w Tarnowie, wystąpienie artysty plastyka - Michała Poręby, prezentujące przykłady działań twórczych integrujących działania indywidualne w kompozycje zbiorowe.

W czasie spotkania określone zostały kierunki działań Ośrodka w zakresie rozwoju edukacji plastycznej oraz dokonana została prezentacja strony internetowej promującej twórczość nauczycieli - przygotowywanej przez MCDN ODN w Tarnowie. W czasie Forum nastąpiło również otwarcie Wystawy Twórczości Nauczycieli. Na wystawie zgromadzone zostały prace nauczycieli z następujacych dziedzin: malarstwo, fotografia, origami, tkanina unikatowa, grafika, batik. Swoje prace wystawiali; Anna Wrona, Stanisława Kumorek, Ryszard Ostrowski, Grzegorz Ważny, Barbara Wójcik, Monika Horecka, Elżbieta Gąsior, Monika Sobiczewska, Marzena Ryś, Jacek Knapczyk, Janusz Jędrzejczyk, Tomasz Dudek, Marek Kalafarski, Stanisław Panek, Iwona Podsada, Magdalena Latawska-Honkisz, Elżbieta Czas. Dodatkowo zaprezentowane zostały tomiki wierszy Barbary Wójcik. Wystawę odwiedziło ponad 250 osób.

Forum połączone było z warsztatami dla nauczycieli o następującej tematyce:

  • Zielniki - połączenie słowa poetyckiego i obrazu w kompozycjach plastycznych z zastosowaniem suszonych roślin,
  • Archetypy i symbole wg Junga - mandala jako wyraz kreacji,
  • Przykłady działań twórczych integrujących działania indywidualne w kompozycje zbiorowe,
  • Warsztaty fotograficzne - "Czy i czym poprawić swoje zdjęcia?" Fotoreprodukcje prac.

Dodatkowym efektem forum stała się ekspozycja prac wykonanych podczas trwania warsztatów.

Niektórzy uczestnicy forum zadeklarowali swój udział w zaproponowanym przez organizatorów eksperymentalnym projekcie artystycznym: "Warkocz sztuki. Łańcuch Inspiracji". Jego efektem ma być szesnaście "prac" wykonanych na płytach określonego formatu (przygotowanych przez realizatora) wg następującej idei: "Pierwsza osoba wykonuje obraz zainspirowany wierszem. Ta praca staje się inspiracją dla kolejnego uczestnika. Jego wytwór może obejmować różne dziedziny twórczości. W wyniku inspiracji może powstać wiersz, tekst, fotografia, tkanina, obraz itp. (narzucony jest tylko format na którym "dzieło" zostanie umieszczone). Kolejna osoba z łańcucha dostaje tylko pracę poprzednika nie znając początkowych wytworów".


Uczestnicy prezentują kompozycje wykonane
na warsztatach z Elżbietą Hołoweńko
Wystawa Twórczości Nauczycieli
- obrazy Jacka Knapczyka
Wystawa Twórczości Nauczycieli
- grafika Janusza Jędrzejczaka
Wystawa Twórczości Nauczycieli
- tkanina unikatowa Anny Wrony
Uczestnicy Forum w trakcie zwiedzania
Wystawy Twórczości Nauczycieli
Wystawa Twórczości Nauczycieli
- obrazy Ryszarda Ostrowskiego
Uczestnicy Forum
w trakcie warsztatów plastycznych
Uczestnicy Forum
podczas wykonywania zbiorowej mandali
herb malopolska

logo malopolska

MCDN

MCDN

Copyright 2007 Andrzej Roszak