Licznik gości
235177

Menu

Mistrz - uczeń

Inne

OPIS PROJEKTU

Projekt powstał w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. Finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego oraz środków własnych MCDN ODN w Tarnowie.

Celem bezpośrednim projektu jest:

  • organizacja warunków do rozwoju pasji, talentów i postaw twórczych środowiska oświatowego woj. małopolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rejonu tarnowskiego).

Celami pośrednimi projektu są:

  • budowanie grupy animatorów sztuki w środowisku oświatowym
  • promocja działań twórczych środowiska oświatowego woj. małopolskiego
  • stworzenie elektronicznej bazy nauczycieli - twórców
  • promocja działalności kulturalnej woj. małopolskiego
  • wyposażenie nauczycieli w nowe umiejętności wzbogacające ich warsztat twórczy
  • wyposażenie nauczycieli w nowe umiejętności wzbogacające ich warsztat dydaktyczny w pracy z młodzieżą i dziećmi.

herb malopolska

logo malopolska

MCDN

MCDN

Copyright 2007 Andrzej Roszak